HỘI NGHỊ CÁN BỘ , CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020- 2021 CỦA TRƯỜNG MẦM NON TẢ GIÀNG PHÌN

 Thực hiện công văn số 01/HD- SGD&ĐT-CĐN ngày 15/09/2020 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm học 2020- 2021. Hôm nay, ngày 24/09/2020 

 BGH và BCH Công đoàn trường tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020- 2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghi đề ra năm học 2019- 2020, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2020- 2021.

Hình ảnh Hội nghị 

 

Thư ký Hội nghị

 

Hình ảnh Hội nghị

Hội nghị nghe báo cáo tổng kết năm học 2019- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020- 2021. Trong năm học vừa qua, trường đã đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực, 100% trẻ 5 tuổi đủ điều kiện lên lớp 1. 

Trong năm học 2020- 2021 nhà trường sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, xây dựng tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục rà soát các tiêu chí , tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.

Đ/c Nguyễn Thị Thúy báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị cán vộ công chức, viên chức của năm học 2019 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ chỉ tiêu, biện pháp thực hiện năm học 2020- 2021

 

Đ/c Nguyễn Thị Thúy thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, phát động phong trào thi đua ( các quy chế)

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019- 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020- 2021. Báo cáo kết quả hoạt động củ Ban thanh tra nhân dân năm 2019, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 -2020, dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020- 2021.

Đ/c Nguyễn Thị Thúy chủ trì hội nghị tiếp thu ý kiến, giải đáp thắc mắc của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị

Trong Hội nghị Đ/c Nguyễn Thị Thúy đã ghi nhận những thành quả nhà trường đã dạt được trong năm học qua. Đồng thời, Đ/c chỉ đạo tập thể nhà trueongf tiếp tục xây dưng 1 tập thể đoàn kết thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2020- 2021.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường Mầm non Tả Giàng Phìn kết thúc thành công tốt đẹp. Nhà trường kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo tổ chức điều hành thực hiện thắng lợi các hoạt động trong nhà trường nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020- 2021 theo các mục tiêu nhiệm vụ mà hội nghị đã biểu quyết.

 

 

Tác giả: Cô giáo: Lý Thị Hòa
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 18
Tháng trước : 63